Akredytacje

Trwa proces przyjmowania akredytacji prasowych na festiwal.

Zgłoszenie akredytacyjne – uwaga: w postaci skanu wypełnionego i podpisanego ręcznie formularza - należy przesyłać do 10 września na adres: katarzyna@pracowniaszumu.pl z dopiskiem „AKREDYTACJA PRASOWA” w tytule wiadomości. Przed wypełnieniem wniosku, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania akredytacji (informacja poniżej).


FORMULARZ AKREDYTACYJNY DO POBRANIA PONIŻEJ

Regulamin przyznawania akredytacji:

1.O akredytacje mogą ubiegać się dziennikarze, fotoreporterzy oraz ekipy telewizyjne (video).
2.Akredytacje dziennikarskie zostaną przyznane wyłącznie aktywnym zawodowo dziennikarzom, którzy pracują dla mediów specjalizujących się w tematyce: muzycznej, kulturalnej, informacyjnej oraz miejskiej.
3.Zgłoszenia zostaną rozpatrzone na podstawie wypełnionych wniosków. Brak podpisów, pieczęci lub ważnej legitymacji skutkuje odrzuceniem wniosku lub odmową wydania akredytacji.
4.Prosimy o rzetelne i czytelne wypełnienie wniosku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.
6.O przyznaniu akredytacji i zasadach jej odbioru poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową do 12 września.
7. Akredytacja prasowa uprawnia do wejścia na teren festiwalu.
8.Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu rozpoczęcia festiwalu.