Akredytacje

Regulamin przyznawania akredytacji:

1.O akredytacje mogą ubiegać się dziennikarze, fotoreporterzy oraz ekipy telewizyjne (video).
2.Akredytacje dziennikarskie zostaną przyznane wyłącznie aktywnym zawodowo dziennikarzom, którzy pracują dla mediów specjalizujących się w tematyce: muzycznej, kulturalnej, informacyjnej oraz miejskiej.
3.Zgłoszenia zostaną rozpatrzone na podstawie wypełnionych wniosków. Brak wypełnionego wniosku lub ważnej legitymacji skutkuje odrzuceniem wniosku lub odmową wydania akredytacji.
4.Prosimy o rzetelne i czytelne wypełnienie wniosku.
5. Organizator zastrzega sobie zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.
6.O przyznaniu akredytacji i zasadach jej odbioru poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową do 13 września.
7. Akredytacja prasowa uprawnia do wejścia na teren festiwalu.
8.Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu rozpoczęcia festiwalu.