panel dyskusyjny

"Warszawa wielu kultur"

o godz. 17.00 w Kulturalnej odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Warszawa wielu kultur” z udziałem Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy Aldony Machnowskiej-Góry, który poprowadzi dr hab. Mirosław Pęczak, kulturoznawca i publicysta, kierownik Zakładu Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Panel poświęcony będzie problematyce wielokulturowości jako społecznemu doświadczeniu dzisiejszej Warszawy. Stolica od wielu lat przyciąga przybyszów z krajów i regionów geograficznie i kulturowo bliskich Polsce (Ukraina, Białoruś), jak również bardzo odległych (Wietnam, Chiny, Czeczenia, kraje Afryki, państwa arabskie). Pojawiają się pytania o to czy, i na ile największe miasto w Polsce jest otwarte na innych i co dziś znaczy podział na swoich i obcych. W panelu dyskusyjnym udział wezmą również dr Marta Pietrusińska, prof. dr hab. Waldemar Kuligowski, Witek Hebanowski oraz Maciej Szajkowski.

dr hab. Mirosław Pęczak

moderator

ur. w 1956 r. Kulturoznawca, publicysta tygodnika „Polityka”. Kieruje Zakładem Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował m. in. następujące książki: Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013; Cały ten blues. Przypadek Sławka Wierzcholskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014; Mały słownik subkultur młodzieżowych, Semper, Warszawa 1992. W druku: Muzyczne przygody gustu ludowego. O społecznym funkcjonowaniu muzyki popularnej w Polsce po 1956 r., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Aldona Machnowska-Góra

Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy

Prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu kultury, polityki promocyjnej m.st. Warszawy, działań informacyjnych i wizerunkowych m.st. Warszawy, polityki lokalowej oraz spraw społecznych.

dr Marta Pietrusińska

socjolożka i pedagożka, doktorka nauk społecznych, specjalizująca się w zagadnieniach z zakresu migracji, międzykulturowości oraz edukacji obywatelskiej. Zajmuje się przede wszystkim zagadnienia związanymi z mniejszościami kulturowymi i religijnymi (m.in. muzułmanie), a także wykorzystaniem edukacji obywatelskiej dorosłych w procesach integracyjnych grup mniejszościowych i większościowych. Pracuje, uczy i prowadzi badania na Wydziale Pedagogicznym oraz Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Autor kilkunastu książek i ponad stu artykułów naukowych. Prowadził badania terenowe w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Albanii, Węgrzech, Serbii, Kanadzie i Uzbekistanie. Odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Przewodniczący Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, juror nagrody muzycznej Związku Producentów Audio-Video „Fryderyk”. Eseista, publicysta, twórca telewizyjny.

Witek Hebanowski

fundator i prezes Fundacji Innej Przestrzeni, współtwórca różnorodnych przedsięwzięć, m.in. Międzynarodowego Maratonu Pisania Listów Amnesty International, Festiwali Transkaukazja i One Caucasus, Centrum Wielokulturowego w Warszawie oraz wielojęzycznego IMI Radio. Realizator projektów społecznych i artystycznych. Socjolog, facylitator, trener.

Maciej Szajkowski

laureat Paszportu Polityki 2011 r. w kategorii „muzyka popularna - za pomysły odświeżające polską tradycję w najlepszy z możliwych sposobów”. Zdobywca „Złotej Syrenki” – honorowej odznaki Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, „za pracę społeczną i zasługi dla miasta Warszawy”. Założyciel (1997r.) i muzyk Kapeli ze Wsi Warszawa. Razem z Kapelą ze Wsi Warszawa/Warsaw Village Band, laureat nagród BBC Radio 3 for World Music, Europejskiej Unii Nadawców EBU, Niemieckiej Krytyki Fonograficznej, pięciokrotny laureat nagrody fonograficznej polskiego przemysłu muzycznego „Fryderyk”. Współzałożyciel zespołów Antidotum (hardcore/punk), Yuva Shakti, Bractwo Wianki Samgri (folk/etno) oraz kolektywu Masala Soundsystem.Współtwórca elektro/etnicznego projektu Village Kollektiv. Współzałożyciel i członek Kapituły Stowarzyszenia "Transetnika” które organizuje m.in. festiwale „Ethnopolis” a także cykl "Jedna Europa, wiele kultur” - muzyczny przegląd stolic Europy. Twórca i założyciel interdyscyplinarnego projektu R.U.T.A. Założyciel zespołu Lelek odwołującego się do historii i mitologii Słowian. Współpracownik Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości 'Kręgi Sztuki" w Cieszynie oraz festiwalu „Folk Fest”w Krotoszynie.Członek rady programowej festiwalu "Skrzyżowanie Kultur" w Warszawie.